Drogi Pacjencie,

Cena każdego zabiegu w No Age Clinic ustalana jest zawsze indywidualnie podczas konsultacji lekarskiej. Uzgodniona podczas konsultacji cena obejmuje zabieg wraz z niezbędnym znieczuleniem, materiałami medycznymi (np. botox, kwas hialuronowy itp.), opatrunkami oraz ewentualną odzieżą specjalną (jeśli jest wymagana). W przypadku niektórych zabiegów (ginekologia, urologia, chirurgia) konieczny jest czasami udział doświadczonej instrumentariuszki, która przygotowuje gabinet zabiegowy oraz asystuje lekarzowi podczas zabiegu.

Za większość zabiegów pacjent płaci w naszej recepcji bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu lub po zabiegu (w niektórych przypadkach prawidłowa wycena możliwa jest dopiero po wykonaniu zabiegu). Zasady te dotyczą zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, dermatochirurgii, drobnych zabiegów chirurgicznych i innych drobnych zabiegów.

Przedpłaty

W przypadku zabiegów z zakresu urologii i ginekologii, które to umawiane są z wyprzedzeniem na konkretne terminy konieczne jest dokonanie przedpłaty. W tych przypadkach po uzgodnieniu z lekarzem podczas konsultacji ceny zabiegu recepcja ustala z Pacjentem termin zabiegu oraz formę płatności przedpłaty, która wynosi 20% wartości zaplanowanego zabiegu.

Ostateczny termin wpłaty przedpłaty wynosi 2 dni tzn. najpóźniej 2 dni przed datą ustalonego zabiegu kwota przedpłaty musi zostać zaksięgowana na koncie Multiclinic Sp. z o.o. Przedpłaty można dokonać tylko przelewem na konto.  Dane do przelewu przedpłaty to:

Multiclinic Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź
Nr konta: 98 1140 2017 0000 4402 1304 6840

W tytule przelewu należy wpisać: „Przedpłata na zabieg” oraz imię i nazwisko pacjenta.

W przypadku braku przedpłaty w obowiązującym terminie klinika jest uprawniona do odwołania wcześniej zaplanowanego zabiegu.

Zwrot przedpłaty

Przedpłata jest zwracana pacjentowi każdorazowo w przypadku, gdy odwoła on swój zabieg minimum 2 dni przed jego terminem lub gdy zabieg nie może się odbyć z przyczyn leżących po stronie No Age Clinic. W takiej sytuacji wpłacona przedpłata jest zwracana pacjentowi przelewem (na podany numer konta) w ciągu 3 dni od daty anulowania ustalonego terminu zabiegu.

Przedpłata nie podlega zwrotowi, gdy zabieg nie może się odbyć z przyczyn leżących po stronie pacjenta, a w szczególności, gdy:

  • Pacjent nie dostarczy kompletu wyników zleconych badań laboratoryjnych (wymaganych przed zabiegiem);
  • Pacjent nie będzie przestrzegał przedzabiegowych zaleceń lekarskich (np. nie pozostał na czczo, nie odstawił leków zaburzających krzepliwość krwi lub nie przyjął zaleconych leków, jest pod wpływem substancji psychoaktywnych);
  • stan zdrowia pacjenta uniemożliwi przeprowadzenie zabiegu;
  • pacjent nie uiści pełnej opłaty za zabieg przed zabiegiem;
  • pacjent nie stawi się na zabieg w umówionym terminie;
  • pacjent odwoła zabieg na dzień przed zabiegiem lub w dniu zabiegu.

Pełna płatność za zabiegi

Warunkiem przeprowadzenia każdego zabiegu w No Age Clinic jest dokonanie pełnej płatności przed zabiegiem. W przypadku ginekologii i urologii jest to ustalony koszt zabiegu pomniejszony o dokonaną wcześniej przedpłatę (20%).  Płatności za zabieg można dokonać bezpośrednio przed zabiegiem w recepcji (kartą lub gotówką) bądź przelewem na podane konto kliniki. W przypadku dokonania przelewu bezpośrednio przed wyznaczonym terminem zabiegu, prosimy o dostarczenie na recepcję potwierdzenia przelewu.

Pacjent po dokonaniu pełnej płatności za zabieg otrzyma na recepcji dokument potwierdzenia płatności. Dokument potwierdzenia płatności należy przekazać lekarzowi wykonującemu zabieg lub asystującej  instrumentariuszce.

Zarząd Multiclinic Group